Regulament – Survival Challenge Run

Survival Challenge Run

Amatori și Militari

(Campionat National Militar)

 INFORMAȚII ȘI REGULAMENT

 ORGANIZATORI

Clubul Sportiv Atletic Cluj și Divizia 4 Infanterie „Gemina”

Survival Challenge Run un eveniment sportiv, interactiv care își dorește să transforme un traseu într-o provocare. Acesta este amenajat cu probe surpriză, prin care cei înscriși trebuie să treacă. Este un eveniment sportiv dedicat iubitorilor de mișcare cărora le propunem o cursă provocatoare cu obstacole, surprize și multă distracție alături de prieteni și colegi!

„Survival Challenge Run” este o cursă cu tine însuţi, axata mai mult pe ideea de autodepășire și a demonstrării spiritului de echipă și mai puțin pe timpii de alergare. Lasă-te surprins(ă) de tine însuți!

Desfășurat în Poligonul Militar din Someșeni, Cluj-Napoca, evenimentul creeză o legătură între iubitorii de sport, muzică de fanfară, tehnica și activități militare. Astfel Clubul Sportiv Atletic Cluj își propune să contribuie activ la dezvoltarea conceptului de Sport & Fun dar și la dezvoltarea totului unitar alcătuit de acestea.

DATA SI LOCAȚIA – Survival Challenge Run

21 octombrie 2018. Poligonul Militar Someșeni, Cluj-Napoca, jud. Cluj, România
Start: Poligonul Militar Someșeni
Sosire: Poligonul Militar Someșseni

CURSE

Individual Masculin, 10 km

Individual Feminin, 5 km

Survival Team Challenge, 5 km

Kids Race, 1,2 km

 1. Curse pentru adulți și copii. Toate starturile vor avea loc duminica, 21 octombrie 2018.
 2. Cursele sunt deschise tuturor doritorilor, respectând criteriile și condițiile impuse de organizator.
 3. Clasamentul va fi făcut pe grupe de vârsta (vezi clasament).
 4. Echipele participante la cursele de Team Challenge vor fi formate, obligatoriu, din 3 persoane. Fiecare echipă trebuie să aiba în componență cel puțin o personă de gen feminin.
 5. Napofarm Kids Race
  Important!
  Părinții sau tutorii legali vor semna o declarație pe proprie raspundere privind calitatea de părinte sau tutore legal și a faptului că, copilul / copiii au o stare de sanatate fizică și mintală care îi/le permite participarea la concurs.
 6. La cursele destinate adulților, toate categoriile de vârsta vor aveea același start.
 7. Startul la Napofarm Kids Race va avea loc la ore diferite, în funcție de categoria de vârstă și gen al copilului.
  – Fete 6-8 ani, ora 13.30;
  – Baieti 6-8 ani, ora 13.40;
  – Fete 9-10 ani, ora 13.50;
  – Baieti 9-10 ani, ora 14.00;
  – Fete 11-13 ani, ora 14.10;
  – Baieti 11- 13 ani, ora 14.20.

PROGRAMUL EVENIMENTULUI

Cursă cu obstacole și probe surpriză, desfașurare de tehnică și activități militare precum și un recital de muzică de fanfară susținut de Muzica Militară a Diviziei 4 Infanterie “Gemina”

Concursul se va desfăsura în data de  21 octombrie 2018.

 1. Ridicarea Kitului de participare pentru cursele pentru adulti (Individual Masculin, Individual Feminin si Survival Team Challange) între orele 08:00 și 10:00;
 2. Accesul în sectorul de garderobă începând cu ora 10:00;
 3. Ridicarea Kitului de participare pentru Napofarm Family Run între orele 11:00 și 12:30;
 4. Accesul în sectorul de start începând cu ora 10:30;
 5. Desfășurarea probelor va avea loc între orele 11:00 și 15:00;
 6. Premierea va avea loc începând cu ora 15:00;
 7. Gulaș Energy între orele 15:30 și 16:00 – oferit de Livada – Restaurant & Music Lounge;
 8. Recital de muzică de fanfară-susținut de Muzica Militară a Diviziei 4 Infanterie „Gemina”

Important!
Informațiile de mai sus pot suferi modificări, care vor fi anunțate pe pagina web a organizatorului.
Startul se va da la ora stabilită de organizator și anunțată pe pagina web a competiției.
Localizarea zonei de start va fi publicată pe web-site.

LOCUL ȘI ORELE DE START, DISTANȚE

Locul de START /SOSIRE: Poligonul Militar Someșeni, Cluj-Napoca

CURSĂ ORĂ START
Individual Masculin 10 km 11:00
Individual Feminin 5 km 11:00
Survival Team Challenge 5 km 11:00
Napofarm Kids Race – 1,2 km

–          Fete 6-8 ani, ora 13:30

–          Băieți 6-8 ani, ora 13:40

–          Fete 9-10 ani, ora 13:50

–          Băieți 9-10 ani, ora 14:00

–          Fete 11-13 ani, ora 14:10

–          Băieți 11-13 ani, ora 14:20

13:30-14:20

NUMĂRUL MAXIM DE CONCURENȚI

Individual Masculin 10 km 200
Individual Feminin 5 km 200
Survival Team Challenge 5 km 100 echipe
Napofarm Kids Race – 1,2 km 100

* Aceste cifre pot suferii modificări, care vor fi anunțate online, în newsletter și pe rețelele sociale.

DESCRIEREA TEHNICĂ A CONCURSURILOR

Traseul de concurs pentru cursele Individual Masculin, Individual Feminin, și Survival Team Challenge-este o cursă provocatoare cu obstacole, ce se desfăsoară pe o lungime de 5 km cu 15 obstacole; baloți de paie, cauciucuri, aruncarea grenadelor, târâș, labirint, groapă cu noroi, escalade de obstacole, scări, tir cu aer comprimat (doar pentru persoanele cu vârsta de peste 18 ani).

Traseul are o lungime de 5 km. În întrecerea feminină și pe echipe, traseul este parcurs o singură dată. Concurenții din întrecerea masculină (Individual Masculin) parcurg traseul de două ori.

Concurentii la cursele pentru adulți au obligativitatea sa treaca peste fiecare ostacol. Concurentul(a) care nu trece peste fiecare obstacol v-a fi descalificat(ă).

 1. Sunt doua tipuri de obstacole:
  – Obstacole care vor fi trecute din prima incercare. Daca nu reusec să treacă din prima încercare vor primi ture de penalizare.
  – Obstacole care vor putea fi trecute din mai multe incercari.
 2. Concurenții la Individual Masculin 10 km vor parcurge doua ture a câte 5 km pe un traseu ce acoperă porțiuni de drum forestier, porțiuni mlaștinoase și porțiuni cu apă care va fi semnalizat corespunzător.
 3. Concurenții la Individual Feminin 5 km vor parcurge o tura de 5 km pe un traseu ce acoperă porțiuni de drum forestier, porțiuni mlaștinoase și porțiuni cu apă care va fi semnalizat corespunzător.
 4. Concurenții la Survival Team Challenge 5 km vor parcurge o tura de 5 km pe un traseu ce acoperă porțiuni de drum forestier, porțiuni mlaștinoase și porțiuni cu apă care va fi semnalizat corespunzător.
 5. Concurenții la Napofarm Kids Run vor parcurge un traseu de trail de 1,2 km în poligonul militar.

 CONDIȚII DE PARTICIPARE /OBLIGAȚIILE PARTICIPANȚILOR

 CONDIȚII DE PARTICIPARE

Fiecare concurent trebuie să îndeplinească condițiile de mai jos pentru a participa la concurs și pentru a primi kitul de concurs:

 1. Să aibă cel puțin 14 ani împliniți în ziua cursei, pentru cursele destinate adultilor. Concurenții cu vârsta sub 18 ani trebuie să aibă acordul scris al unui părinte sau tutore legal și adeverința medicală care certifică abilitatea pentru efort fizic a minorului pentru a participa la cursă.
 2. Să plătească contribuția de participare la concurs și să facă dovada plații contribuției de înscriere.
 3. Să prezinte un act de identitate pentru verificare atât la ridicarea kitului cât și la premiere. Pentru copii este obligatorie prezentarea unei copii după certificatul de naștere atât la ridicarea kitului cât și la premiere.
 4. Să își asume responsabilitatea pentru participarea sa la cursă prin semnarea unei declarații pe propria răspundere. Organizatorul nu este responsabil pentru niciun fel de accident sau pagubă pe care concurentul le-ar putea întâmpina în timpul competiției.
 5. Echipele participante la cursa Survival Team Challenge vor fi formate obligatoriu din 3 persoane. Fiecare echipă trebuie să aiba în componență cel puțin o persoană de sex feminin.
 6. La “Napofarm Kids Race” pot participa copii care au minim 6 ani împliniți, însoțiți de un părinte sau tutore legal.
 7. Organizatorii vor elimina din concurs, fără rambursarea sumelor plătite, orice persoană care nu respectă condițiile de participare și/sau regulamentul.

Obligațiile concurenților

 1. Participarea la concurs se face pe propria răspundere având cunoștință asupra stării de sănătate fizice și psihice personale și a aptitudinilor și stării de sănătate necesare participării la concurs.
 2. Concurenții au obligația de a asculta și respecta indicațiile, instrucțiunile și deciziile organizatorilor, partenerilor, personalului de concurs, arbitriilor, ale organelor de ordine și ale oricăror persoane implicate în organizare.
 3. Organizatorul are dreptul, fără rambursarea sumelor plătite, să interzică luarea startului sau continuarea concursului pentru orice concurent(ă) pe care nu îl(o) consideră apt(ă). Situațiile sunt prezentate maj jos, lista nefiind exhaustivă; dacă se prezintă într-o stare de epuizare fizică și /sau psihică, stare de sănătate alterată, se află în stare de ebrietate sau se află sub efectul substanțelor psihoactive sau îi este interzisă participarea sau continuarea cursei de către personalul medical, echipament total inadecvat.
 4. Fiecare concurent este răspunzator de propria securitate și siguranță. Pentru siguranța d-voastră vă recomandăm achiziționarea și/sau deținerea unei asigurări facultative pentru accidente în cadrul competițiilor sportive. Survival Challenge Run este o competiție sportivă în teren parțial amenajat și securizat prezentând probleme și riscuri specifice, ce nu pot fi decât parțial controlate și compensate de măsurile luate de organizatori și prin urmare necesită în continuare atenție și conduită preventivă din partea concurenților. Având în vedere riscurile specifice, concurenții nu trebuie să se concentreze numai asupra aspectelor de performanță sportivă, cât și asupra aspectelor de siguranță, atât ca echipament, cât și ca mod de a concura. Organizatorii, partenerii, sponsorii, voluntarii sau alte persoane care sunt implicate în organizarea și derularea evenimentului nu sunt responsabili pentru nici un risc medical sau juridic precum și pentru evenimentele suferite de concurent înainte, în timpul și /sau după perioada derulării concursului și care implică, dar nu sunt limitate la: rănire, pagube de orice fel, deces, reptile, insecte, pietre și /sau pământ, animale, căderi, alunecări, efort fizic, etc.
 5. Aruncarea deșeurilor de orice fel în orice loc de pe traseu, în afara celor amenajate, este strict interzisă. Concurenții care nu respectă această obligație vor fi descalificați.
 6. Să aibă asupra lor următorul echipament:
  – pantofi alergare;
  – echipament sportiv adecvat cursei;
  – numar de concurs (pus la dispozitie de catre organizator);
 7. Concurenții care se deplasează mai încent au obligația de a nu obstrucționa, șicana sau împiedeca deplasarea concurenților care vin din spate și intenționează să îi depășească.
 8. Numărul de concurs trebuie prins pe partea din față a tricoului în zona abdomenului și trebuie să fie vizibil pe tot parcursul concursului. Logourile și reclamele plasate pe număr trebuie să fie vizibile. Numărul de concurs nu trebuie să fie tăiat sau modificat sub nici o formă. Cipul electronic trebuie montat conform instrucțiunilor de pe ambalaj.
  Va fi descalificat automat orice concurent care nu poartă numărul de concurs conform instrucțiunilor de mai sus, poartă alt număr de concurs sau care nu poartă cipul de concurs pe toată distanţa cursei. In ziua competiţiei nu va fi posibilă schimbarea sau înlocuirea numărului sau cipului de concurs (inclusiv în cazul pierderii) și nici schimbarea numerelor de concurs între alergători, decât în cazuri excepționale și cu aprobarea organizatorilor. Aceste abateri duc la descalificare.
  În caz de abandon numărul trebuie predat la punctul de start/sosire sau la punctul de control unde se anunță retragerea din concurs.

CONTRIBUȚIA DE PARTICIPARE CONCURS ȘI ÎNSCRIEREA

Individual Masculin, Individual Feminin

 • În perioada de înscriere 01 august – 15 octombrie, contribuția de participare este de 95 lei.
 • În perioada de înscriere 16 octombrie – 20 octombrie contribuția de participare este de 125 lei.
  Concurenții care achită contribuția de participare până la 15 octombrie 2018 vor beneficia de măsura tricoului oficial pe care au specificat-o la înscriere. Cei înscriși după această dată nu vor beneficia de tricouri oficiale.

Survival Team Challenge, 5 km

 • În perioada de înscriere 01 august – 15 octombrie, contribuția de participare este de 240 lei/echipa.
 • În perioada de înscriere 16 octombrie – 20 octombrie contribuția de participare este de 270 lei/echipa.
  Concurenții care achită contribuția de participare până la 15 octombrie 2018 vor beneficia de măsura tricoului oficial pe care au specificat-o la înscriere. Cei înscriși după această dată nu vor beneficia de tricouri oficiale.

Kids Race, 1,2 km

 • Contribuția de participare este de 30 lei indiferent de perioada de înscriere.
 1. Contribuția de participare reprezintă donație.
 2. Pentru confimarea locului și a încadrării într-una dintre grilele de plată, contribuția de participare trebuie plătită în maxim 5 zile lucrătoare de la momentul înscrierii.
 3. Organizatorul își rezervă dreptul de a refuza înregistrarea și participarea la cursă a oricarui concurent din motive obiective.
 4. Contribuția se plătește în lei (RON) online sau prin transfer bancar (în limita locurilor disponibile).
 5. Inscrierea se face online pe site-ul organizatorului (http://atleticcluj.ro/inscriere-competitie-survival/) sau prin intermendiul partenerilor și colaboratorilor.
 6. Prin completarea și trimiterea formularului de înscriere concurentul declară ca a citit, a inteles si este de acord cu informațiile mentionate pe pagina web a organizatorului referitoare la regulamentul, termenii și condițiile de participare la concurs.

Persoane fizice – Plată prin transfer bancar (OP):

 1. Completați formularul de înscriere online.
 2. Plătiți prin OP
 3. Așteptați e-mailul de confirmare.
 4. După finalizarea plății, validăm și confirmăm înscrierea dumneavoastră.

Coordonate bancare:
Clubul Sportiv Atletic Cluj
str. Șesul de sus nr. 176, Floresti, jud. Cluj
CUI/CIF: 31506866
Banca Transilvania
IBAN: RO66BTRL RONC RT02 0968 8801

Persoane Juridice – Plată prin transfer bancar (OP)
Companiile / organizațiile / persoanele juridice care doresc să plătească printr-un singur OP și să primească o singură factură pentru taxele tuturor persoanelor care reprezintă compania, vor urma pașii următori:

 1. Înscriere – fiecare alergător se înscrie individual online;
 2. Solicitare factură – administratorul grupului trimite lista celor înscriși (nume, prenume, cursa) și datele de facturare la race[at]atleticcluj.ro;
 3. Factura este emisă și trimisă înapoi prin e-mail;
 4. Plata – compania /organizația /persoana juridică plătește prin OP;
 5. Validare – înscrierile incluse în lista primită sunt validate și confirmate după ce plata este finalizată.

Coordonate bancare:
Clubul Sportiv Atletic Cluj
str. Șesul de sus nr. 176, Floresti, jud. Cluj
CUI/CIF: 31506866
Banca Transilvania
Cont IBAN: RO66BTRL RONC RT02 0968 8801

Atenție!        
Înscrierile se închid când este atinsă limita maximă.
Înscrierea este validă doar după ce plata este finalizată și confirmată de către organizator, respectiv atunci când înscrierea apare ca validă online în lista alergătorilor. Înscrierea este anulată și ștearsă automat dacă plata nu este finalizată după 5 zile lucrătoare de la momentul înscrierii. Concurenții pot verifica online situația înscrierii în lista alergătorilor.
În ziua competiției NU se fac înscrieri pentru adulți excepție fiind situațiile deosebite și numai cu aprobarea organizatorilor. Organizatorii au dreptul de a considera sitiația prezentată ca fiind deosebită sau nu.

SERVICII INCLUSE ȘI KITUL DE PARTICIPARE OFERIT CONCURENȚILOR

Individual Masculin – 10 Km:

 • Tricou Oficial al evenimentului. Concurenții care achită contribuția de participare până la 15 octombrie 2018 vor beneficia de măsura tricoului oficial pe care au specificat-o la înscriere. Cei înscriși după această dată nu vor beneficia de tricouri oficiale.
 • Număr de concurs.
 • Cip de cronometrare de unică folosință (BIB).
 • Puncte de revitalizare și realimentare.
 • Produse de nutriție.
 • Gulaș Energy – oferit de Livada – Restaurant & Music Lounge.
 • Loc depozitare obiecte personale.
 • Spațiu schimbare haine.
 • Medalie de finish.
 • Diplomă personalizată cu timpul realizat și locul în clasamentul general și la categorie.
 • Rezultatul și locul în clasament după finalizarea concursului.
 • Asistență medicală.
 • Fotografii la finish și pe traseu.

Individual Feminin – 5 Km:

 • Tricou Oficial al evenimentului. Concurenții care achită contribuția de participare până la 15 octombrie 2018 vor beneficia de măsura tricoului oficial pe care au specificat-o la înscriere. Cei înscriși după această dată nu vor beneficia de tricouri oficiale.
 • Număr de concurs.
 • Cip de cronometrare de unică folosință (BIB).
 • Puncte de revitalizare și realimentare.
 • Produse de nutriție.
 • Gulaș Energy – oferit de Livada – Restaurant & Music Lounge.
 • Loc depozitare obiecte personale.
 • Spațiu schimbare haine.
 • Medalie de finish.
 • Diplomă personalizată cu timpul realizat și locul în clasamentul general și la categorie.
 • Rezultatul și locul în clasament după finalizarea concursului.
 • Asistență medicală.
 • Fotografii la finish și pe traseu.

Survival Team Challenge  – 5 Km:

 • Tricou Oficial al evenimentului. Concurenții care achită contribuția de participare până la 15 octombrie 2018 vor beneficia de măsura tricoului oficial pe care au specificat-o la înscriere. Cei înscriși după această dată nu vor beneficia de tricouri oficiale.
 • Număr de concurs.
 • Cip de cronometrare de unică folosință (BIB).
 • Puncte de revitalizare și realimentare.
 • Produse de nutriție.
 • Gulaș Energy – oferit de Livada – Restaurant & Music Lounge.
 • Loc depozitare obiecte personale.
 • Spațiu schimbare haine.
 • Medalie de finish.
 • Diplomă personalizată cu timpul realizat și locul în clasamentul general și la categorie.
 • Rezultatul și locul în clasament după finalizarea concursului.
 • Asistență medicală.
 • Fotografii la finish și pe traseu.

Napofarm Kids Run – 1,2 Km  

 • Tricou Oficial al evenimentului , pentru copil.
 • Număr de concurs.
 • Puncte de revitalizare și realimentare în zona de START/SOSIRE.
 • Gulaș Energy – oferit de Livada – Restaurant & Music Lounge.
 • Loc depozitare obiecte personale.
 • Spațiu schimbare haine.
 • Medalie de finish.
 • Rezultatul și locul în clasament după finalizarea concursului.
 • Asistență medicală.

RIDICAREA KITURILOR DE CONCURS ȘI ÎNSCRIERE

Condiții pentru ridicarea kiturilor de concurs:
Concurenții înscriși vor prezenta următoarele documente:

 1. Scrisoarea de confirmare a înscrierii. Aceasta va fi trimisă pe email și conține și declarația de participare pe proprie răspundere.
 2. Document de identitate (organizatorii îl verifică și îl înapoiază imediat posesorului). Pentru participarea la concursul Napofarm Kids Run pe langa actul de identitate al părintelui /tutorelui vă rugăm să prezentați și o copie a certificatului de nastere al copilului.
  Orarul și locația ridicării kiturilor de concurs vor fi menționate de către organizator pe pagina web a competiției.

RAMBURSAREA CONTRIBUȚIEI DE PARTICIPARE, TERMENE IMPORTANTE PENTRU CONCURENT.

 1. Contribuțiile de participare NU sunt rambursabile, inclusiv pentru cei care s-au înscris și nu se prezintă la competiție, abandon, retragere indiferent de motiv.
 2. In cazul anulării competiției în caz de forță majoră, din motive de siguranta sau din motive care nu depind de organizator, contribuția de participare NU este rambursabilă. Organizatorul nu va suporta în nici un fel costurile adiacente (cazare, masă, transport, asigurare medicală, etc.) ale concurenților.
 3. Concurenții care achită contribuția de participare până la 15 octombrie 2018 vor beneficia de măsura tricoului oficial pe care au specificat-o la înscriere. Cei înscriși după această dată nu vor beneficia de tricouri oficiale.

 CRONOMETRARE

Serviciul de cronometrare va fi asigurat de un sistem electronic. Sistemul înregistrează fiecare trecere a cipului electronic al fiecărui concurent peste covoarele electronice (puncte de control) și calculează timpul fiecărui concurent. Punctele de control sunt amplasate la linia de start /sosire și de-a lungul cursei, fără a fi semnalizate, în cooperare cu Federaţia Română de Atletism.

Atenție!
– Concurenții au obligația să treacă prin toate punctele de control amplasate pe traseul cursei la care participă.
– Concurenții care nu calcă pe covorul de la fiecare punct de control nu vor fi înregistrați de sistemul de cronometrare și vor fi descalificați automat.
– Concurentii la cursele pentru adulți au obligativitatea sa treaca peste fiecare ostacol. Concurentul(a) care nu trece peste fiecare obstacol v-a fi descalificat(ă).
– Sunt doua tipuri de obstacole:

 1. Obstacole care vor fi trecute din prima incercare. Daca nu reusec să treacă din prima încercare vor primi ture de penalizare.
 2. Obstacole care vor putea fi trecute din mai multe incercari.

 LIMITA DE TIMP

 1. Timpul limită pentru cursa de 10 Km este de 2h de la startul oficial.
 2. Timpul limită pentru cursa de 5 Km este de 1h de la startul oficial.
 3. Concurenții care ajung la Sosire după acest interval de timp nu vor fi incluși în clasament.

CLASAMENT

 1. Se stabilesc clasamente pentru toate cursele.
 2. Clasamentul pentru Individual Masculin și Individual Feminin se stabilește pe categoriile feminin și masculin. Se premiează primii 3 clasați open și primii 3 clasați la fiecare categorie de varsta. Categoriile sunt prezentate mai jos:
 3. Clasamentul pentru Survival Team Challenge se stabilește pe echipe. Se premiează primele 3 echipe. Clasamentul pe echipe se stabilește pe baza clasamentului individual prin adunarea locurilor obținute de cei trei concurenți ai echipei. Echipa care are suma locurilor mai mică este câștigătoare. În caz de egalitate, locul cel mai bun în clasament este atribuit echipei care are un sportiv mai bine clasat.
 4. Clasamentul pentru Napofarm Kids Run se stabilește pe categoriile categoriile fete și baieti și pe categoriile de vârstă ale copiilor.
 5. Clasamentul oficial va fi disponibil pe website-ul evenimentului în 72 de ore de la finalizarea curselor. Timpul oficial se măsoară din momentul startului oficial până în momentul trecerii liniei de sosire.
 6. Reclamațiile și contestațiile se depun în scris comitetului de concurs în decurs de 1 ora de la închiderea oficiala a probelor.

Individual Masculin – 10 km

CATEGORIE MASCULIN
OPEN DA
19-35 ani DA
36-45 ani DA
+46 DA

Câștigătorii vor putea fi premiați numai dacă prezintă actul de identitate. Organizatorii nu păstrează documentele personale (certificat de naștere, act de identitate, etc.), ci doar le verifică și le înapoiază imediat posesorilor.

Individual Feminin – 5 km

CATEGORIE FEMININ
OPEN DA
19-35 ani DA
36-45 ani DA
+46 DA

Castigatorii vor putea fi premiați numai dacă prezintă actul de identitate. Organizatorii nu păstrează documentele personale (certificat de naștere, act de identitate, etc.), ci doar le verifică și le înapoiază imediat posesorilor.

Survival Team Challenge
Clasamentul se stabilește pe echipe.
Echipele participante la cursele de Team Challenge vor fi formate obligatoriu din 3 persoane. Fiecare echipă trebuie să aiba în componență cel puțin o persoană de sex feminin.

Câștigătorii vor putea fi premiați numai dacă prezintă actul de identitate. Organizatorii nu păstrează documentele personale (certificat de naștere, act de identitate, etc.), ci doar le verifică și le înapoiază imediat posesorilor.

Napofarm Kids Run – 1,2 km    
Clasamentul pentru această cursă va fi facută pe categoriile fete și baieti și pe categoriile de vârstă ale copiilor. Categoriile sunt prezentate mai jos:

CATEGORIE FETE BAIETI
OPEN DA DA
6-8 ani DA DA
9-10 ani DA DA
11-13 ani DA DA

Câștigătorii vor putea fi premiați numai dacă prezintă certificatul de naștere. Organizatorii nu păstrează documentele personale (certificat de naștere, act de identitate, etc.), ci doar le verifică și le înapoiază imediat posesorilor.

CORT VESTIAR, DEPOZITAREA BAGAJULUI PERSONAL

Lângă zona Start /Sosire va fi instalat un cort unde concurenții îşi pot schimba echipamentul înainte și după cursă.
Atenție!
●   În cortul vestiar, au prioritate participanții de la Individual Masculin, Individual Feminin si Survival Team Challenge.
●   Vă recomandăm să nu fie depozitate obiecte de valoare în bagaj. Organizatorii nu își asumă responsabilitatea pentru furtul, distrugerea sau pierderea obiectelor personale.

PUNCTE DE HIDRATARE

 1. Va fi amplasat câte un punct de hidratare la aproximativ fiecare 2,5 km.
 2. Pentru protejarea mediului participanții sunt rugați să arunce sticlele și paharele de plastic în zonele apropiate punctelor de hidratare pentru a înlesni procesul de curăţenie.

 PRIM AJUTOR, DESCALIFICARE /RETRAGERE

 1. Punctele de Prim Ajutor vor fi poziționate  în zona de Start /Sosire. Ambulanțele poziționate la punctele de prim ajutor vor fi anunțate de arbitrii de pe traseu în cazul accidentării alergatorilor pe circuit și vor interveni de urgență.
 2. Organizatorii își rezervă dreptul de a descalifica sau de a retrage din competiție orice concurent dacă nu respectă acest regulament sau într-una din urmatoarele situații:
 • pierderea sau purtarea necorespunzătoare a numarului de concurs.
 • ratarea unui punct de control.
 • utilizarea unui mijloc de transport în timpul cursei.
 • părăsirea echipamentului pe traseu sau aruncarea de gunoaie și resturi pe traseu (ambalajele utilizate pot fi lăsate la punctele de control și alimentare).
 • comportament nesportiv fată de alți concurenți sau lipsa de respect fată de oficiali, organizatorii, partenerii, sponsorii, voluntarii sau alte persoane care sunt implicate în organizarea și derularea evenimentului, public susținator, localnici.
 • depășirea timpului limita.
 • în cazuri excepțioanle.
 • în alte situații menționate în regulament sau pe websit-ul organizatorului

Inainte sau dupa startul cursei în cazul în care concurentul dorește retragerea din concurs din alt motiv decât accident, poate face acest lucru doar prezentându-se la unele dintre punctele de control sau în zona de start /sosire unde trebuie să predea numarul de concurs. După predarea numărului este considerat(ă) retras(ă) din concurs.

 VEHICULE  PE TRASEU

Este interzis accesul oricărui vehicul pe traseu, cu excepţia bicicletelor sau vehiculelor organizatorilor. Cei care nu se conformează vor fi pedepsiți conform legii și vehiculele vor fi confiscate de către poliţia locală.

 PREMII OFICIALE

 1. Cursele vor fi dotate cu premii în bani, produse și /sau servicii.
 2. Premiile în bani sunt oferite în lei.
 3. Din premiile în bani se deduc taxele conform legii.
 4. Pentru Napofarm Kids Run, vor fi acordate premii în produse și servicii.
 5. Un concurent poate alerga la o singură cursă și poate câștiga premiu la o singură cursă.

Cuantumul premiilor va fi anuțat în luna evenimentului.

ALTELE

Organizatorul poate ajusta sau modifica oricând traseul de concurs în funcție de condițiile meteo, starea terenului, siguranța concurentilor etc., poate modifica ora de start sau poate anula sau opri competiția în cazuri excepționale sau de siguranță.
Deciziile în acest sens vor fi luate de comitetul de concurs sau de directorul de concurs.

Organizatorul are dreptul de a aduce modificări informațiilor publicate pe pagina web, a regulametului, a programului sau privind organizarea și derularea competiției. Modificările la informațiile privind organizarea și derularea competiției, inclusiv programul cursei, vor fi aduse la cunostința participanților cel târziu în ziua cursei.

 DREPTURI DE AUTOR

Prin completarea formularului de înscriere online, toți concurenții autorizează automat organizatorii, inclusiv sponsorii sau partenerii evenimentului, să folosească și să reproducă orice imagine, material sau declarație video/audio conținând imagini cu participanții în alergare (sau nu) precum și alte date publice (rezultate obtinute, clasamente, etc.) în mod gratuit și necenzurat. Organizatorii pot da aceste materiale unei terțe persoane (posibili sponsori, parteneri, parteneri media), fără aprobarea participanților; această libertate se poate exercita pe orice perioadă de timp și este valabilă pe plan internațional.

Vă dorim o cursă frumoasa si multă distracție!
Clubul Sportiv Atletic Cluj