Regulament – START SMIDA

START SMIDA

(Smida Trail, Adventure Run in Transylvania)

2019

INFORMAȚII ȘI REGULAMENT

ORGANIZATORI

Clubul Sportiv Atletic Cluj organizează, în parteneriat cu Administrația Parcului Natural Apuseni R.A. (APNA), Direcția Județeana pentru Sport și Tineret Cluj, Federația Română de Atletism, Primăria Beliș și Fundația Pentru Colaborare Internațională, competiția START SMIDA (Smida Trail, Adventure Run in Transylvania).

DATA SI LOCAȚIA

17 august 2019. Cătun Smida (Parcul Natural Apuseni), comuna Beliș,  jud. Cluj, România
Start: Cătun Smida, ora 11:00.
Sosire: Cătun Smida

INFORMAȚII DESPRE LOCAȚIE ȘI TEMPERATURĂ

Smida este situată în inima Parcului Natural Apuseni, arie protejată ce se află printre ultimele zone naturale de carst împădurit de mari dimensiuni (își etalează frumusețea sălbatică pe aproximativ 76.000 de hectare) din întreaga Europă.
Cătunul Smida se află la altitudinea de 1.100 de metri și la recensământul din anul 2011 număra numai 42 locuitori.
Temperatura în luna august a fost între 15 si 25 C⁰.
Mai multe informații despre Smida sunt prezentate aici.

CONCURSURI

Smida Trail Run – 26 kmconsultaţi harta traseului

Adventure Run – 11 km consultaţi harta traseului

PlantExtrakt Kids Run – 1,5 kmconsultaţi harta traseului

 1. Curse pentru adulți și familii. Toate starturile vor avea loc sâmbăta, 18 august 2018. Programul complet este detaliat mai jos sau pe pagina web.
 2. Cursele sunt deschise tuturor doritorilor, respectând criteriile și condițiile impuse de organizator.
 3. Toate categoriile de vârstă vor avea același start.
 4. Clasamentul va fi făcut pe grupe de vârstă.
 5. La PlantExtrakt Kids Run părintele sau tutorele legal va semna în numele copilului declarația pe propria răspundere și va ridica kitul de concurs.
  Important!
  Părinții sau tutorii legali vor semna o declarație pe proprie răspundere privind calitatea de părinte sau tutore legal și a faptului că respectivul copil are o stare de sanatate fizică și mintală care îi permite participarea la concurs.

PROGRAMUL EVENIMENTULUI 

Concursul se va desfășura în data de 17 august 2019.

 1. Ridicarea Kitului de participare pentru Smida Trail Run și Adventure Run între orele 07:00 și 10:00;
 2. Accesul în sectorul de garderobă începând cu ora 10:00;
 3. Ridicarea Kitului de participare pentru PlantExtrakt Kids Run între orele 10:00 și 12:00;
 4. Accesul în sectorul de start începând cu ora 10:30;
 5. Desfășurarea probelor va avea loc între orele 11:00 și 17:00;
 6. Premierea va avea loc începând cu ora 17:00;
 7. Gulaș Energy între orele 18:00 și 19:00 – oferit de Livada – Restaurant & Music Lounge;
 8. Relaxare și distracție la SMIDA JAZZ FESTIVAL.

Important!
Informațiile de mai sus pot suferi modificări, care vor fi anunțate pe pagina web a organizatorului.
Startul se va da la ora stabilită de organizator și anunțată pe pagina web a competiției.
Localizarea zonei de start va fi publicată pe web-site.

LOCUL ȘI ORELE DE START, DISTANȚE

Locul de START /SOSIRE: Cătun Smida

CURSĂ ORĂ START
Smida Trail Run – 26 km 11:00
Adventure Run – 11 km 11:00
PlantExtrakt Kids Run – 1,5 km 15:00

NUMĂRUL MAXIM DE CONCURENȚI

Smida Trail Run – 26 km 200
Adventure Run – 11 km 300
PlantrExtrakt Kids Run – 1,5 km 200

* Aceste cifre pot suferi modificări, care vor fi anunțate online, în newsletter și pe rețelele sociale.

DESCRIEREA TEHNICĂ A CONCURSURILOR

 1. Concurenții la Smida Trail Run – 26 Km vor parcurge un traseu ce acoperă porțiuni de drum forestier, drum destinat tractoarelor, poteci și drum pietruit și va fi semnalizat corespunzător. Consultați harta traseului.
 2. Concurenții la Adventure Run – 11 km vor alerga pe un traseu ce acoperă drum forestier, drum destinat tractoarelor, poteci și drum pietruit și va fi semnalizat corespunzător. Consultați harta traseului.
 3. Concurenții la PlantExtrakt Kids Run vor parcurge un traseu pietruit de 1,5 km în Cătunul Smida. Consultați harta traseului.
 4. Coridorul de start este împărțit în sectoare. Fiecare concurent primește un număr de concurs.
 5. Fiecare concurent va avea înscris pe numărul de concurs (BIB) sectorul din care va lua startul. Fiecare concurent va avea acces DOAR în sectorul de start unde este alocat conform numărului de concurs. Sectoarele sunt semnalizate clar, la intrările acestora.

CONDIȚII DE PARTICIPARE /OBLIGAȚIILE PARTICIPANȚILOR

Condiții de participare

Fiecare concurent trebuie să îndeplinească condițiile de mai jos pentru a participa la concurs și pentru a primi kitul de concurs:

 1. Să aibă cel puțin 16 ani împliniți în ziua cursei pentru a participa la cursele Smida Trail Run și Adventure Run. Concurenții cu vârsta sub 18 ani trebuie să aibă acordul scris al unui părinte sau tutore legal.
 2. Să plătească taxa de participare la concurs și să facă dovada plății taxei de înscriere.
 3. Să prezinte un act de identitate pentru verificare atât la ridicarea kitului cât și la premiere. Pentru copii este obligatorie prezentarea unei copii după certificatul de naștere atât la ridicarea kitului cât și la premiere.
 4. Să își asume responsabilitatea pentru participarea sa la cursă prin semnarea unei declarații pe propria răspundere. Organizatorul nu este responsabil pentru niciun fel de accident sau pagubă pe care concurentul le-ar putea întâmpina în timpul competiției.
 5. La PlantExtrakt Kids Run pot participa copiii care au minim 3 ani împliniți și maxim 13 ani împliniți, însoțiți de un părinte sau tutore legal.
 6. Organizatorii vor elimina din concurs, fără rambursarea sumelor plătite, orice persoană care nu respectă condițiile de participare și /sau regulamentul.

Obligațiile concurenților

 1. Participarea la concurs se face pe propria răspundere având cunoștință asupra stării de sănătate fizice și psihice personale și a aptitudinilor și stării de sănătate necesare participării la concurs.
 2. Concurenții au obligația de a asculta și respecta indicațiile, instrucțiunile și deciziile organizatorilor, partenerilor, personalului de concurs, arbitriilor, ale organelor de ordine și ale oricăror persoane implicate în organizare.
 3. Organizatorul are dreptul, fără rambursarea sumelor plătite, să interzică luarea startului sau continuarea concursului pentru orice concurent(ă) pe care nu îl(o) consideră apt(ă). Situațiile sunt prezentate maj jos, lista nefiind exhaustivă; dacă se prezintă într-o stare de epuizare fizică și /sau psihică, stare de sănătate alterată, se află în stare de ebrietate sau se află sub efectul substanțelor psihoactive sau îi este interzisă participarea sau continuarea cursei de către personalul medical, echipament total inadecvat.
 4. Fiecare concurent este răspunzator de propria securitate și siguranță. Pentru siguranța d-voastră vă recomandăm achiziționarea și/sau deținerea unei asigurări facultative pentru accidente în cadrul competițiilor sportive. START SMIDA este o competiție sportivă montană în teren parțial amenajat și securizat prezentând probleme și riscuri specifice montane, ce nu pot fi decât parțial controlate și compensate de măsurile luate de organizatori și prin urmare necesită în continuare atenție și conduită preventivă din partea concurenților. Având în vedere riscurile specifice, concurenții nu trebuie să se concentreze numai asupra aspectelor de performanță sportivă, cât și asupra aspectelor de siguranță, atât ca echipament, cât și ca mod de a concura. Organizatorii, partenerii, sponsorii, voluntarii sau alte persoane care sunt implicate în organizarea și derularea evenimentului nu sunt responsabili pentru nici un risc medical sau juridic precum și pentru evenimentele suferite de concurent înainte, în timpul și /sau după perioada derulării concursului și care implică, dar nu sunt limitate la: rănire, pagube de orice fel, deces, reptile, insecte, pietre și /sau pământ, animale, căderi, alunecări, efort fizic, etc.
 5. Aruncarea deșeurilor de orice fel în orice loc de pe traseu, în afara celor amenajate, este strict interzisă. Concurenții care nu respectă această obligație vor fi descalificați.
 6. Să aibă asupra lor următorul echipament:
  – pantofi alergare;
  – echipament sportiv adecvat cursei;
  – numar de concurs (pus la dispozitie de catre organizator);
  – pelerină de ploaie sau echipament adecvat condițiilor de munte și ploaie;
  – fluier
  – burete
  – bidon 0,5l+0,5 lichid la start
  – telefon (recomandat)
  Vă rugăm sa țineți cont că sunt concursuri care se desfașoară în zonă montană și vremea se poate schimba foarte rapid!
 7. Concurenții care se deplasează mai încent au obligația de a nu obstrucționa, șicana sau împiedeca deplasarea concurenților care vin din spate și intenționează să îi depășească.
 8. Numărul de concurs trebuie prins pe partea din față a tricoului în zona abdomenului și trebuie să fie vizibil pe tot parcursul concursului. Logourile și reclamele plasate pe număr trebuie să fie vizibile. Numărul de concurs nu trebuie să fie tăiat sau modificat sub nici o formă. Cipul electronic trebuie montat conform instrucțiunilor de pe ambalaj.
  Va fi descalificat automat orice concurent care nu poartă numărul de concurs conform instrucțiunilor de mai sus, poartă alt număr de concurs sau care nu poartă cipul de concurs pe toată distanţa cursei. In ziua competiţiei nu va fi posibilă schimbarea sau înlocuirea numărului sau cipului de concurs (inclusiv în cazul pierderii) și nici schimbarea numerelor de concurs între alergători. Aceste abateri duc la descalificare.
  În caz de abandon numărul trebuie predat la punctul de start/sosire sau la punctul de control unde se anunță retragerea din concurs.

TAXE DE PARTICIPARE CONCURS ȘI ÎNSCRIERE

TAXA DE PARTICIPARE

 • În taxa de participare este inclus accesul la SMIDA JAZZ FESTIVAL pentru concurentă/concurent pentru una dintre cele 3 zile de festival; Joi, Vineri sau Sâmbătă. Concurenta/Concurentul alege la momentul înscrierii ziua pentru care optează; Joi, Vineri sau Sâmbătă.
 • Taxa de participare reprezintă donație.
 • Pentru confimarea locului și a încadrării într-una dintre grilele de plată, taxa de participare trebuie plătită în maxim 5 zile lucrătoare de la momentul înscrierii.
 • Organizatorul își rezervă dreptul de a refuza înregistrarea și participarea la cursă a oricarui concurent din motive obiective.
 • Taxa de participare se plătește în lei (RON) online sau prin transfer bancar (în limita locurilor disponibile).
 • Concurenții care se înscriu în perioada 05-16 august vor achita taxa de participare doar online.
 • Inscrierea se face online pe site-ul organizatorului: atleticcluj.ro/inscriere-competitie/
 • Prin completarea și trimiterea formularului de înscriere concurentul declară că a cititit, a înțeles și este de acord cu informațiile mentionate pe pagina web a organizatorului referitoare la regulamentul, termenii și condițiile de participare la concurs.

1. Smida Trail Run 

 • În taxa de participare este inclus accesul la SMIDA JAZZ FESTIVAL pentru concurentă/concurent pentru una dintre cele 3 zile de festival; Joi, Vineri sau Sâmbătă. Concurenta/Concurentul alege la momentul completării formularului de înscriere ziua pentru care optează; Joi, Vineri sau Sâmbătă. Dacă în calitate de concurentă/concurent doriți să achiziționați un abonament pentru toate cele 3 zile de festival va trebui să plătiți în plus o sumă cuprinsă intre 99 și 139 lei.
 • În perioada de înscriere 01 – 24 mai, taxa de participare este de 140 lei/persoană. Pentru a achziționa un abonament pentru toate cele 3 zile de festival va trebui să plătiți în plus suma de 99 lei.
 • În perioada de înscriere 25 mai – 24 iunie, taxa de participare este de 160 lei/persoană. Pentru a achziționarea un abonament pentru toate cele 3 zile de festival va trebui să plătiți în plus suma de 99 lei.
 • În perioada de înscriere 25 iunie – 21 iulie, taxa de participare este de 180 lei/persoană. Pentru a achziționa un abonament pentru toate cele 3 zile de festival va trebui să plătiți în plus suma de 109 lei.
 • În perioada de înscriere 22 iulie – 17 august, taxa de participare este de 180 lei/persoană. Concurenții care se înscriu în perioada 05-16 august vor achita taxa de participare doar online. Pentru a achziționa un abonament pentru toate cele 3 zile de festival va trebui să plătiți în plus suma de 139 lei. Concurenții care se înscriu sau achită taxa de participare în perioada 22 iulie-16 august sau în ziua competiției nu vor avea inclus tricoul oficial al evenimentului START SMIDA în kitul de participare.

Atenție! 
Concurenții care se înscriu în perioada 05-16 august vor achita taxa de participare doar online.

2. Adventure Run

 • În taxa de participare este inclus accesul la SMIDA JAZZ FESTIVAL pentru concurentă/concurent pentru una dintre cele 3 zile de festival; Joi, Vineri sau Sâmbătă. Concurenta/Concurentul alege la momentul completării formularului de înscriere ziua pentru care optează; Joi, Vineri sau Sâmbătă. Dacă în calitate de concurentă/concurent doriți să achiziționați un abonament pentru toate cele 3 zile de festival va trebui să plătiți în plus o sumă cuprinsă intre 99 și 139 lei.
 • În perioada de înscriere 01 – 24 mai, taxa de participare este de 140 lei/persoană. Pentru a achziționa un abonament pentru toate cele 3 zile de festival va trebui să plătiți în plus suma de 99 lei.
 • În perioada de înscriere 25 mai – 24 iunie, taxa de participare este de 160 lei/persoană. Pentru a achziționarea un abonament pentru toate cele 3 zile de festival va trebui să plătiți în plus suma de 99 lei.
 • În perioada de înscriere 25 iunie – 21 iulie, taxa de participare este de 180 lei/persoană. Pentru a achziționa un abonament pentru toate cele 3 zile de festival va trebui să plătiți în plus suma de 109 lei.
 • În perioada de înscriere 22 iulie – 17 august, taxa de participare este de 180 lei/persoană. Concurenții care se înscriu în perioada 05-16 august vor achita taxa de participare doar online. Pentru a achziționa un abonament pentru toate cele 3 zile de festival va trebui să plătiți în plus suma de 139 lei. Concurenții care se înscriu sau achită taxa de participare în perioada 22 iulie-16 august sau în ziua competiției nu vor avea inclus tricoul oficial al evenimentului START SMIDA în kitul de participare.

Atenție! 
Concurenții care se înscriu în perioada 05-16 august vor achita taxa de participare doar online.

3.

PlantExtrakt Kids Run

Taxa de participare este de 25 lei indiferent de perioada de înscriere.

Copiii până la vârsta de 14 ani pot intra gratuit la festival doar însoțiți de un adult plătitor de bilet de zi sau de abonament.

Prețul biletului de intrare la Smida Jazz Festival pentru aparținători pentru o zi este de 50 lei/persoană.

Prețul abonamentului pentru toate cele 3 zile de festival este între 145 și 185 lei/persoană în funcție de data înscrierii sau a plății.

 • În perioada de înscriere 01 mai – 24 iunie, prețul unui abonament pentru toate cele 3 zile de festival este de 145 lei/persoană.
 • În perioada de înscriere 25 iunie – 21 iulie, prețul unui abonament pentru toate cele 3 zile de festival este de 165 lei/persoană.
 • În perioada de înscriere 22 iulie – 15 august, prețul unui abonament pentru toate cele 3 zile de festival este de 185 lei/persoană.

Atenție! 
Concurenții care se înscriu în perioada 05-16 august vor achita taxa de participare doar online.

Atenție!
Înscrierile se închid cand este atinsă limita maximă.

Intrarea la Smida Jazz Festival

În taxa de participare este inclus accesul la SMIDA JAZZ FESTIVAL pentru concurent/concurentă pentru una dintre cele 3 zile de festival; Joi, Vineri sau Sâmbătă.  Concurenta/Concurentul alege la momentul completării formularului de înscriere ziua pentru care optează; Joi, Vineri sau Sâmbătă. Dacă în calitate de concurentă/concurent doriți să achiziționați un abonament pentru toate cele 3 zile de festival va trebui să plătiți în plus o sumă cuprinsă intre 99 și 139 lei.

Copiii până la vârsta de 14 ani pot intra gratuit la festival doar însoțiți de un adult plătitor de bilet sau abonament.

Soția /Soțul, aparținătorii și copiii care au peste 14 ani ai concurentelor/concurenților pot să achiziționeze bilet pentru o zi sau abonamentul pentru toate cele 3 zile de festival.

Prețul biletului de intrare la Smida Jazz Festival pentru o zi este de 50 lei/personă.

Prețul abonamentului pentru toate cele 3 zile de festival este cuprins între 145 și 185 lei/persoană în funcție de data înscrierii concurentei/concurentului sau a plății.

 • În perioada de înscriere 01 mai – 24 iunie a concurentei/concurentului, prețul unui abonament pentru toate cele 3 zile de festival este de 145 lei/persoană.
 • În perioada de înscriere 25 iunie – 21 iulie a concurentei/concurentului, prețul unui abonament pentru toate cele 3 zile de festival este de 165 lei/persoană.
 • În perioada de înscriere 22 iulie – 15 august a concurentei/concurentului, prețul unui abonament pentru toate cele 3 zile de festival este de 185 lei/persoană.

Atenție! 
Biletele sau abonamentele suplimentare se achiziționează o la momentul înscrierii.

Persoane fizice – Plată prin transfer bancar (OP):

 1. Completați formularul de înscriere online.
 2. Plătiți prin OP
 3. Așteptați e-mailul de confirmare.
 4. După finalizarea plății, validăm și confirmăm înscrierea dumneavoastră.

Coordonate bancare:
Clubul Sportiv Atletic Cluj
str. Șesul de sus nr. 176, Floresti, jud. Cluj
CUI/CIF: 31506866
Banca Transilvania
IBAN: RO66BTRL RONC RT02 0968 8801

Persoane Juridice – Plată prin transfer bancar (OP)
Companiile / organizațiile / persoanele juridice care doresc să plătească printr-un singur OP și să primească o singură factură pentru taxele tuturor persoanelor care reprezintă compania, vor urma pașii următori:

 1. Înscriere – fiecare alergător se înscrie individual online;
 2. Solicitare factură – administratorul grupului trimite lista celor înscriși (nume, prenume, cursa) și datele de facturare la race[at]atleticcluj.ro;
 3. Factura este emisă și trimisă înapoi prin e-mail;
 4. Plata – compania /organizația /persoana juridică plătește prin OP;
 5. Validare – înscrierile incluse în lista primită sunt validate și confirmate după ce plata este finalizată.

Coordonate bancare:
Clubul Sportiv Atletic Cluj
str. Șesul de sus nr. 176, Floresti, jud. Cluj
CUI/CIF: 31506866
Banca Transilvania
Cont IBAN: RO66BTRL RONC RT02 0968 8801

Atenție!        
Înscrierile se închid când este atinsă limita maximă.
Înscrierea este validă doar după ce plata este finalizată și confirmată de către organizator, respectiv atunci când înscrierea apare ca validă online în lista alergătorilor. Înscrierea este anulată și ștearsă automat dacă plata nu este finalizată după 5 zile lucrătoare de la momentul înscrierii. Concurenții pot verifica online situația înscrierii în lista alergătorilor.
În ziua competiției NU se fac înscrieri pentru adulți.

SERVICII INCLUSE ȘI KITUL DE PARTICIPARE OFERIT CONCURENȚILOR

Smida Trail Run – 26 Km:

 • Acces pentru concurentă/concurenă la Smida Jazz Festival pentru una dintre cele 3 zile de festival; Joi, Vineri sau Sâmbătă. Concurenta/Concurentul alege la momentul înscrierii ziua pentru care optează; Joi, Vineri sau Sâmbătă. Dacă în calitate de concurentă/concurent doriți să achiziționați un abonament pentru toate cele 3 zile de festival va trebui să plătiți în plus o sumă cuprinsă intre 99 și 139 lei.
 • Tricou Oficial al evenimentului START SMIDA. Concurenții care se înscriu sau achită taxa de participare în perioada 22 iulie-16 august sau în ziua competiției nu vor avea inclus tricoul oficial al evenimentului START SMIDA în kitul de participare.
 • Număr de concurs.
 • Cip de cronometrare de unică folosință (BIB).
 • Puncte de revitalizare și realimentare.
 • Produse de nutriție.
 • Gulaș Energy – oferit de Livada – Restaurant & Music Lounge.
 • Loc depozitare obiecte personale.
 • Spațiu schimbare haine.
 • Medalie de finish.
 • Rezultatul și locul în clasament după finalizarea concursului.
 • Traseu pe cărarile Parcului Natural Apuseni.
 • Asistență medicală.

Adventure Run – 11 Km

 • Acces pentru concurentă/concurenă la Smida Jazz Festival pentru una dintre cele 3 zile de festival; Joi, Vineri sau Sâmbătă. Concurenta/Concurentul alege la momentul înscrierii ziua pentru care optează; Joi, Vineri sau Sâmbătă. Dacă în calitate de concurentă/concurent doriți să achiziționați un abonament pentru toate cele 3 zile de festival va trebui să plătiți în plus o sumă cuprinsă intre 99 și 139 lei.
 • Tricou Oficial al evenimentului START SMIDA. Concurenții care se înscriu sau achită taxa de participare în perioada 22 iulie-16 august sau în ziua competiției nu vor avea inclus tricoul oficial al evenimentului START SMIDA în kitul de participare.
 • Număr de concurs.
 • Cip de cronometrare de unică folosință (BIB).
 • Puncte de revitalizare și realimentare.
 • Produse de nutriție.
 • Gulaș Energy – oferit de Livada – Restaurant & Music Lounge.
 • Loc depozitare obiecte personale.
 • Spațiu schimbare haine.
 • Medalie de finish.
 • Rezultatul și locul în clasament după finalizarea concursului.
 • Traseu pe cărarile Parcului Natural Apuseni.
 • Asistență medicală.

PlantExtrakt Kids Run – 1,5 Km  

 • Tricou Oficial al evenimentului START SMIDA. Concurenții care se înscriu sau achită taxa de participare în perioada 22 iulie-16 august sau în ziua competiției nu vor avea inclus tricoul oficial al evenimentului START SMIDA în kitul de participare.
 • Număr de concurs.
 • Puncte de revitalizare și realimentare.
 • Produse de nutriție.
 • Gulaș Energy – oferit de Livada – Restaurant & Music Lounge.
 • Loc depozitare obiecte personale.
 • Spațiu schimbare haine.
 • Medalie de finish.
 • Rezultatul și locul în clasament după finalizarea concursului.
 • Traseu pe cărarile Parcului Natural Apuseni.
 • Asistență medicală.
 • Copiii până la vârsta de 14 ani pot intra gratuit la festival doar însoțiți de un adult plătitor de bilet sau abonament.

RIDICAREA KITURILOR DE CONCURS

Concurenții înscriși vor prezenta următoarele documente:

 • Document de identitate (organizatorii îl verifică și îl înapoiază imediat posesorului). Pentru participarea la PlantExtrakt Kids Run pe langa actul de identitate al părintelui /tutorelui vă rugăm să prezentați și o copie a certificatului de nastere al copilului.
  Orarul si locația ridicării kiturilor de concurs vor fi menționate de către organizator pe pagina web a competiției.

RAMBURSAREA TAXEI DE PARTICIPARE, TERMENE IMPORTANTE PENTRU CONCURENT.

 1. Taxele de participare NU sunt rambursabile, inclusiv pentru cei care s-au înscris și nu se prezintă la competiție, abandon, retragere indiferent de motiv.
 2. In cazul anulării competiției în caz de forță majoră, din motive de siguranta sau din motive care nu depind de organizator, taxa de concurs NU este rambursabilă. Organizatorul nu va suporta în nici un fel costurile adiacente (cazare, masă, transport, asigurare medicală, etc.) ale concurenților.
 3. Concurenții care se înscriu în perioada 05-16 august vor achita taxa de participare doar online.
 4. Concurenții care se înscriu sau achită taxa de participare în perioada 22 iulie-16 august sau în ziua competiției nu vor avea inclus tricoul oficial al evenimentului START SMIDA în kitul de participare.

CRONOMETRARE

Serviciul de cronometrare va fi asigurat de un sistem electonic. Sistemul înregistrează fiecare trecere a cipului electronic al fiecărui concurent peste covoarele electronice (puncte de control) și calculează timpul fiecărui concurent. Punctele de control sunt amplasate la linia de start /sosire și de-a lungul cursei, fără a fi semnalizate, în cooperare cu Federaţia Română de Atletism.

Atenție!
Concurenții au obligația să treacă prin toate punctele de control amplasate pe traseul cursei la care participă. Concurenții care nu calcă pe covorul de la fiecare punct de control nu vor fi înregistrați de sistemul de cronometrare și vor fi descalificați automat.

LIMITA DE TIMP – REDESCHIDEREA TRAFICULUI

 1. Timpul limită pentru cursa Smida Trail Run – 26 Km este de 6h de la startul oficial.
 2. Timpul limită pentru cursa Adventure Run – 11 Km este de 4h de la startul oficial.
 3. Concurenții care ajung la Sosire după acest interval de timp nu vor fi incluși în clasament.
 4. După aceste limite de timp toate drumurile vor fi redeschise traficului şi organizatorii nu vor mai garanta siguranţa participanţilor.

CLASAMENT

 1. Se stabilesc clasamente pentru toate cursele.
 2. Clasamentul pentru Smida Trail Run și Adventure Run se stabilește pe categoriile feminin și masculin. Se premiează primii 5 clasați open și primii 3 clasați la fiecare categorie de varsta. Categoriile sunt prezentate mai jos:

Smida Trail Run – 26 km

CATEGORIE FEMININ MASCULIN
OPEN DA DA
19-35 ani DA DA
36-45 ani DA DA
+46 DA DA

Câștigătorii vor putea fi premiați numai dacă prezintă actul de identitate. Organizatorii nu păstrează documentele personale (certificat de naștere, act de identitate, etc.), ci doar le verifică și le înapoiază imediat posesorilor.

Adventure Run – 11 km

CATEGORIE FEMININ MASCULIN
OPEN DA DA
19-35 ani DA DA
36-45 ani DA DA
+46 DA DA

Câștigătorii vor putea fi premiați numai dacă prezintă actul de identitate. Organizatorii nu păstrează documentele personale (certificat de naștere, act de identitate, etc.), ci doar le verifică și le înapoiază imediat posesorilor.

PlantExtrakt Kids Run – 1,5 km   
Clasamentul pentru această cursă va fi facută pe categoriile fete și baieti și pe categoriile de vârstă ale copiilor. Categoriile sunt prezentate mai jos:

CATEGORIE FETE BAIETI
OPEN DA DA
3-8 ani DA DA
9-11 ani DA DA
12-13 ani DA DA
 1. Câștigătorii vor putea fi premiați numai dacă prezintă certificatul de naștere. Organizatorii nu păstrează documentele personale (certificat de naștere, act de identitate, etc.), ci doar le verifică și le înapoiază imediat posesorilor.
 2. Clasamentul oficial va fi disponibil pe website-ul evenimentului în 48 de ore de la finalizarea curselor. Timpul oficial se măsoară din momentul startului oficial până în momentul trecerii liniei de sosire.
 3. Timpul real, măsurat din momentul trecerii prin poarta de start (după startul oficial) până în momentul trecerii liniei de sosire, va fi de asemenea disponibil ca informație pe diploma de participare pentru fiecare alergător. Acest timp nu poate fi folosit în clasamentul oficial.
 4. Reclamațiile și contestațiile se depun în scris comitetului de concurs în decurs de 1 ora de la închiderea oficiala a probelor.

CORT VESTIAR, DEPOZITAREA BAGAJULUI PERSONAL

Lângă zona Start /Sosire va fi instalat un cort unde concurenții îşi pot schimba echipamentul înainte și după cursă.
Alături de numărul de concurs, fiecare concurent primeşte sacoşa pentru haine și un sticker care va indica numărul de concurs; sticker-ul trebuie lipit pe sacoșa pentru haine înainte de a fi depusă la garderobă. Sacoșa pentru haine poate fi depusă în cortul cu garderoba înainte de start și poate fi ridicată după terminarea cursei, pe baza numărului de concurs. Vor fi acceptate doar sacoșele care au sticker ce corespunde cu numărul de concurs al alergătorului.

Atenție!
●   În cortul vestiar, au prioritate participanții de la Smida Trail Run, Adventure Run și PlantExtrakt Kids Run.
● Cortul vestiar este păzit de colaboratori ai organizatorilor si voluntari. Cu toate acestea, vă recomandăm să nu fie depozitate obiecte de valoare în bagaj. Organizatorii nu își asumă responsabilitatea pentru furtul, distrugerea sau pierderea obiectelor personale.

PUNCTE DE HIDRATARE

 1. Va fi amplasat câte un punct de hidratare la aproximativ fiecare 5 km.
 2. Pentru protejarea mediului participanții sunt rugați să arunce sticlele și paharele de plastic în zonele apropiate punctelor de hidratare pentru a înlesni procesul de curăţenie.

PRIM AJUTOR, DESCALIFICARE /RETRAGERE

 1. Punctele de Prim Ajutor vor fi poziționate pe parcursul traseului și în zona de Start /Sosire. Ambulanțele poziționate la punctele de prim ajutor vor fi anunțate de arbitrii de pe traseu în cazul accidentării alergatorilor pe circuit și vor interveni de urgență.
 2. Organizatorii își rezervă dreptul de a descalifica sau de a retrage din competiție orice concurent dacă nu respectă acest regulament sau într-una din urmatoarele situații:
 • pierderea sau purtarea necorespunzătoare a numarului de concurs.
 • ratarea unui punct de control.
 • utilizarea unui mijloc de transport în timpul cursei.
 • părăsirea echipamentului pe traseu sau aruncarea de gunoaie și resturi pe traseu (ambalajele utilizate pot fi lăsate la punctele de control și alimentare).
 • comportament nesportiv fată de alți concurenți sau lipsa de respect fată de oficiali, organizatorii, partenerii, sponsorii, voluntarii sau alte persoane care sunt implicate în organizarea și derularea evenimentului, public susținator, localnici.
 • depășirea timpului limita.
 • în cazuri excepțioanle.
 • în alte situații menționate în regulament sau pe websit-ul organizatorului

Inainte sau dupa startul cursei în cazul în care concurentul dorește retragerea din concurs din alt motiv decât accident, poate face acest lucru doar prezentându-se la unele dintre punctele de control sau în zona de start /sosire unde trebuie să predea numarul de concurs. După predarea numărului este considerat(ă) retras(ă) din concurs.

VEHICULE  PE TRASEU

Este interzis accesul oricărui vehicul pe traseu, cu excepţia bicicletelor sau vehiculelor organizatorilor. Cei care nu se conformează vor fi pedepsiți conform legii și vehiculele vor fi confiscate de către poliţia locală.

PREMII OFICIALE

 1. Cursele Smida Trail Run și Adventure Run vor fi dotate cu premii în bani, produse și /sau servicii.
 2. Premiile în bani sunt oferite în lei.
 3. Din premiile în bani se deduce taxa pe venit de 10%.
 4. Pentru PlantExtrakt Kids Run, vor fi acordate premii în produse și servicii.
 5. Un concurent poate alerga la o singură cursă și poate câștiga premiu la o singură cursă.

Cuantumul premiilor va fi anuțat în luna dinaintea evenimentului.

TRANSPORT /PARCARE/CAZARE 

TRANSPORT

Cu Mașina

Cei aproape 90 de kilometri asfaltați dinspre Cluj-Napoca spre Smida se parcurg cu mașina în aproximativ o oră și jumătate. Traseul cuprinde, pe drumul E60/DN1, următoarele localități: Huedin, Călata, Mărgău, Răchițele, Doda Pilii și Smida.

Celor care vor să se bucure mai pe îndelete de frumusețea peisajului, le recomandăm o rută alternativă, pe care anual se organizează un raliu auto, prin Călățele, Dealul Negru, Beliș, Bălcești, Dealul Botii, ajungându-se tot în Răchițele, după care Doda Pilii și Smida.

P.S. Indiferent din ce direcție vii sau de ce traseu îți arată GPS-ul, îți recomandăm cu tărie traseul prin Huedin, pentru că această variantă are drumul cel mai bun.

Parcare
În apropierea zonei de desfășurare a Smida Jazz Festival, organizatorii festivalului, vor amenaja o parcare păzită, în care vor avea acces și rulotele.

Cu Trenul

Cea mai apropiată stație de tren este cea din Huedin, de unde apoi se poate lua autobuz până în Răchițele.

Cu Avionul

Aeroportul Internațional Oradea și Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj sunt cele mai apropiate aeroporturi.

CAZARE ÎN PERIOADA COMPETIȚIEI

Camping

Alături de zona de desfășurare a festivalului, vom amenaja un camping care va beneficia de: toalete, lavoare, dușuri cu apă caldă, iluminat, pază ș.a. Accesul în această zonă se va face contra cost, putând fi cumpărat în avans abonament aici sau bilet pentru o zi, doar la fața locului.

Există însă și varianta de a înnopta la una dintre pensiunile din zonă:

Tabăra Ic Ponor
0744 272 465
Pensiunea Alex
0728 095 872
Pensiunea Larix
0744 653 294
Pensiunea Șușman
0729 066 466
Pensiunea Dariana
0729 016 278

Pensiunea Maria

0742 131 424

Alte modalității de rezervare

https://www.turistinfo.ro/sancraiu_de_cluj/cazare-hoteluri-vile-pensiuni-sancraiu_de_cluj.html

https://www.turistinfo.ro/sacuieu/cazare-hoteluri-vile-pensiuni-sacuieu.html

https://www.turistinfo.ro/scrind/cazare-hoteluri-vile-pensiuni-scrind.html

https://www.turistinfo.ro/rachitele/cazare-hoteluri-vile-pensiuni-rachitele.html

ALTELE

Organizatorul poate ajusta sau modifica oricând traseul de concurs în funcție de condițiile meteo, starea terenului, siguranța concurentilor etc. sau poate anula sau opri competiția în cazuri excepționale sau de siguranță.
Deciziile în acest sens vor fi luate de comitetul de concurs sau de directorul de concurs.

Organizatorul are dreptul de a aduce modificări informațiilor publicate pe pagina web, a regulametului, a programului sau privind organizarea și derularea competiției. Modificările vor fi aduse la cunostința participanților cu minim 7 zile calendaristice înaintea concursului. Modificările la informațiile privind organizarea și derularea competiției, inclusiv programul cursei, vor fi aduse la cunostința participanților cel târziu în ziua cursei.

DREPTURI DE AUTOR

Prin completarea formularului de înscriere online, toți concurenții autorizează automat organizatorii, inclusiv partenerii evenimentului, să folosească și să reproducă orice imagine, material sau declarație video/audio conținând imagini cu participanții în alergare (sau nu) precum și alte date publice (rezultate obtinute, clasamente, etc.) în mod gratuit și necenzurat. Organizatorii pot da aceste materiale unei terțe persoane, fără aprobarea participanților; această libertate se poate exercita pe orice perioadă de timp și este valabilă pe plan internațional.

Vă dorim o cursă frumoasa, multă distracție și o seara relaxantă în cadrul festivalului; SMIDA JAZZ FESTIVAL!
Clubul Sportiv Atletic Cluj