Regulament – Alearga-l pe Mos Craciun

 

Aleargă-l pe Moș Crăciun

2019

INFORMAȚII ȘI REGULAMENT

ORGANIZATORI

Clubul Sportiv Atletic Cluj organizează, în parteneriat cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Cluj, Federația Română de Atletism, competiția caritabilă, Aleargă-l pe Moș Crăciun.

DATA SI LOCAȚIA

8 decembrie 2019. Aleea Centrală a Parcului Central, Cluj-Napoca, România
Start: Toate starturile vor avea loc  începând cu ora 16:00, din zona Operei Maghiare

Sosire: Sosirea se va face în zona clădirii Casino

OBLIGAȚIILE PARTICIPANȚILOR

 1. Participarea la concurs se face pe propria răspundere având cunoștință asupra stării de sănătate fizice și psihice personale și a aptitudinilor și stării de sănătate necesare participării la concurs.
 2. Concurenții au obligația de a asculta și respecta indicațiile, instrucțiunile și deciziile organizatorilor, partenerilor, personalului de concurs, arbitriilor, ale organelor de ordine și ale oricăror persoane implicate în organizare.
 3. Organizatorul are dreptul, fără rambursarea sumelor plătite, să interzică luarea startului sau continuarea concursului pentru orice concurent(ă) pe care nu îl(o) consideră apt(ă). Situațiile sunt prezentate maj jos, lista nefiind exhaustivă; dacă se prezintă într-o stare de epuizare fizică și /sau psihică, stare de sănătate alterată, se află în stare de ebrietate sau se află sub efectul substanțelor psihoactive sau îi este interzisă participarea sau continuarea cursei de către personalul medical, echipament total inadecvat.
 4. Fiecare concurent este răspunzător de propria securitate și siguranță. Pentru siguranța d-voastră vă recomandăm achiziționarea și/sau deținerea unei asigurări facultative pentru accidente în cadrul competițiilor sportive. START SMIDA este o competiție sportivă montană în teren parțial amenajat și securizat prezentând probleme și riscuri specifice montane, ce nu pot fi decât parțial controlate și compensate de măsurile luate de organizatori și prin urmare necesită în continuare atenție și conduită preventivă din partea concurenților. Având în vedere riscurile specifice, concurenții nu trebuie să se concentreze numai asupra aspectelor de performanță sportivă, cât și asupra aspectelor de siguranță, atât ca echipament, cât și ca mod de a concura. Organizatorii, partenerii, sponsorii, voluntarii sau alte persoane care sunt implicate în organizarea și derularea evenimentului nu sunt responsabili pentru nici un risc medical sau juridic precum și pentru evenimentele suferite de concurent înainte, în timpul și /sau după perioada derulării concursului și care implică, dar nu sunt limitate la: rănire, pagube de orice fel, deces, reptile, insecte, pietre și /sau pământ, animale, căderi, alunecări, efort fizic, etc.
 5. Aruncarea deșeurilor de orice fel în orice loc de pe traseu, în afara celor amenajate, este strict interzisă. Concurenții care nu respectă această obligație vor fi descalificați.
 6. Să aibă asupra lor următorul echipament:
  – pantofi alergare;
  – echipament sportiv adecvat cursei;
  – număr de concurs (pus la dispoziție de către organizator);
  – echipament adecvat condițiilor de iarnă/zăpadă.
 7. Concurenții care se deplasează mai încent au obligația de a nu obstrucționa, șicana sau împiedeca deplasarea concurenților care vin din spate și intenționează să îi depășească.
 8. Numărul de concurs trebuie prins pe partea din față a echipamentului, în zona abdomenului și trebuie să fie vizibil pe tot parcursul concursului. Logourile și reclamele plasate pe număr trebuie să fie vizibile. Numărul de concurs nu trebuie să fie tăiat sau modificat sub nici o formă.
  Va fi descalificat automat orice concurent care nu poartă numărul de concurs conform instrucțiunilor de mai sus sau poartă alt număr de concurs. In ziua competiţiei nu va fi posibilă schimbarea sau înlocuirea numărului (inclusiv în cazul pierderii) și nici schimbarea numerelor de concurs între alergători. Aceste abateri duc la descalificare.
  În caz de abandon, numărul trebuie predat la punctul de start/sosire sau la punctul de control unde se anunță retragerea din concurs.

SERVICII INCLUSE ȘI KITUL DE PARTICIPARE OFERIT CONCURENȚILOR

 • Articol roșu de iarnă (Supriză!)
 • Număr de concurs
 • Punct de revitalizare și realimentare: gustări, ceai cald, cafea, vin fiert
 • Medalie de finish pentru adulți și pachetel cu dulciuri pentru copii
 • Produse promo parteneri și sponsori
 • Rezultatul și locul în clasament după finalizarea concursului
 • Asistență medicală

RAMBURSAREA TAXEI DE PARTICIPARE, TERMENE IMPORTANTE PENTRU CONCURENT.

 1. Taxele de participare NU sunt rambursabile, inclusiv pentru cei care s-au înscris și nu se prezintă la competiție, abandon, retragere indiferent de motiv.
 2. In cazul anulării competiției în caz de forță majoră, din motive de siguranță sau din motive care nu depind de organizator, taxa de concurs NU este rambursabilă. Organizatorul nu va suporta în nici un fel costurile adiacente (cazare, masă, transport, asigurare medicală, etc.) ale concurenților.
 3. Concurenții care se înscriu în perioada 5.11-4.12.2019 pot achita taxa de participare prin transfer bancar sau online.
 4. Concurenții care se înscriu în perioada 5.12-8.12.2019 vor achita taxa de participare doar online.

CLASAMENT

 1. Se stabilesc clasamente pentru toate cursele.
 2. Clasamentul pentru Happy Run se stabilește pe categoriile feminin și masculin. Se premiează primii 3 clasați Open, atât la masculin, cât și feminin.

Câștigătorii vor putea fi premiați numai dacă prezintă actul de identitate. Organizatorii nu păstrează documentele personale (certificat de naștere, act de identitate, etc.), ci doar le verifică și le înapoiază imediat posesorilor.

CATEGORIE FEMININ MASCULIN
OPEN DA DA

Kids Run 
Clasamentul pentru această cursă va fi facută pe categoriile fete și băieți și pe categoriile de vârstă ale copiilor. Categoriile sunt prezentate mai jos:

CATEGORIE FETE BAIETI
3-6 ani DA DA
7-10 ani DA DA
11-14 ani DA  DA
 1. Câștigătorii vor putea fi premiați numai dacă prezintă certificatul de naștere. Organizatorii nu păstrează documentele personale (certificat de naștere, act de identitate, etc.), ci doar le verifică și le înapoiază imediat posesorilor.
 2. Clasamentul oficial va fi disponibil pe website-ul evenimentului în 48 de ore de la finalizarea curselor. Timpul oficial se măsoară din momentul startului oficial până în momentul trecerii liniei de sosire.
 3. Reclamațiile și contestațiile se depun în scris comitetului de concurs în decurs de 1 oră de la închiderea oficială a probelor.

PUNCTE DE HIDRATARE/VITALIZARE

 1. Va fi amplasat un punct de hidratare/vitalizare în zona de START/SOSIRE.
 2. Pentru protejarea mediului, participanții sunt rugați să arunce orice tip de deșeuri și ambalaje în zonele speciale, desemnate de către organizatori.

PRIM AJUTOR, DESCALIFICARE /RETRAGERE

 1. Punctul de Prim Ajutor va fi poziționat în zona de Start /Sosire.
 2. Organizatorii își rezervă dreptul de a descalifica sau de a retrage din competiție orice concurent, dacă nu respectă acest regulament sau într-una din următoarele situații:
 • pierderea sau purtarea necorespunzătoare a numărului de concurs.
 • utilizarea unui mijloc de transport în timpul cursei.
 • părăsirea echipamentului pe traseu sau aruncarea de gunoaie și resturi pe traseu (ambalajele utilizate pot fi lăsate la punctele de control și alimentare).
 • comportament nesportiv fată de alți concurenți sau lipsa de respect fată de oficiali, organizatorii, partenerii, sponsorii, voluntarii sau alte persoane care sunt implicate în organizarea și derularea evenimentului, public susținător, etc.
 • în cazuri excepționale.
 • în alte situații menționate în regulament sau pe website-ul organizatorului.

Înainte sau după startul cursei, în cazul în care concurentul dorește retragerea din concurs din alt motiv decât accident, poate face acest lucru doar prezentându-se în zona de Start /Sosire unde trebuie să predea numărul de concurs. După predarea numărului, concurentul/ concurenta este considerat(ă) retras(ă) din concurs.

VEHICULE  PE TRASEU

Este interzis accesul oricărui vehicul pe traseu, cu excepţia bicicletelor sau vehiculelor organizatorilor. Cei care nu se conformează vor fi pedepsiți conform legii și vehiculele vor fi confiscate de către poliţia locală.

ALTELE

Organizatorul poate ajusta sau modifica oricând traseul de concurs în funcție de condițiile meteo, starea terenului, siguranța concurenților etc. sau poate anula ori opri competiția în cazuri excepționale sau de siguranță.
Deciziile în acest sens vor fi luate de comitetul de concurs sau de directorul de concurs.

Organizatorul are dreptul de a aduce modificări informațiilor publicate pe pagina web, a regulametului, a programului sau privind organizarea și derularea competiției. Modificările vor fi aduse la cunostința participanților în cel mai scurt timp de la apariția acestora. Modificările la informațiile privind organizarea și derularea competiției, inclusiv programul cursei, vor fi aduse la cunostința participanților cel târziu în ziua cursei.

DREPTURI DE AUTOR

Prin completarea formularului de înscriere online, toți concurenții autorizează automat organizatorii, inclusiv partenerii evenimentului, să folosească și să reproducă orice imagine, material sau declarație video/audio conținând imagini cu participanții în alergare (sau nu) precum și alte date publice (rezultate obținute, clasamente, etc.) în mod gratuit și necenzurat. Organizatorii pot da aceste materiale unei terțe persoane, fără aprobarea participanților; această libertate se poate exercita pe orice perioadă de timp și este valabilă pe plan internațional.

Vă dorim o cursă frumoasă și distracție multă!
Clubul Sportiv Atletic Cluj