Program – START SMIDA 2019

PROGRAMUL EVENIMENTULUI

Concursul se va desfăsura în data de 17 august 2019.

  1. Ridicarea Kitului de participare pentru cursele Smida Trail Run și Adventure Run între orele 07:00 și 10:00;
  2. Accesul în sectorul de garderobă începând cu ora 10:00;
  3. Ridicarea Kitului de participare pentru cursa Logiscool Kids Run între orele 10:00 și 12:00;
  4. Accesul în sectorul de start începând cu ora 10:30;
  5. Desfăsurarea probelor va avea loc între orele 11:00 și 16:00;
  6. Premierea va avea loc începând cu ora 17:00;
  7. Gulyas Energy începând cu ora 15:00 – oferit de Livada – Restaurant & Music Lounge;
  8. Relaxare și distracție la SMIDA JAZZ FESTIVAL.

LOCUL ȘI ORELE DE START

Locul de START /SOSIRE: Cătun Smida

CURSĂ ORĂ START
Smida Trail Run – 26 km 11:00
Adventure Run – 11 km 11:00
Logiscool Kids Run  15:00

RIDICAREA KITURILOR DE CONCURS

Concurenții înscriși la Smida Trail Run și Adventure Run vor prezenta la ridicarea kitului de concurs document de identitate.  Concurenții cu vârsta sub 18 ani trebuie să aibă acordul scris al unui părinte, tutore legal sau aparținător. Părinții, tutorii, aparținătorii legali ai concurenții cu vârsta sub 18 ani vor semna o declarație pe proprie răspundere privind calitatea de părinte, tutore, aparținător legal și a faptului că respectivul copil are o stare de sanatate fizică și mintală care îi permite participarea la concurs.

Pentru participarea la Logiscool Kids Run pe langa actul de identitate al părintelui /tutorelui/aparținătorului, vă rugăm să prezentați și o copie a certificatului de nastere al copilului. Părinții, tutorii, aparținătorii legali vor semna o declarație pe proprie răspundere privind calitatea de părinte, tutore, aparținător legal și a faptului că respectivul copil are o stare de sanatate fizică și mintală care îi permite participarea la concurs.

Important!
Informațiile de mai sus pot suferi modificări, care vor fi anunțate pe pagina web (atleticcluj.ro) sau pagina de facebook (https://www.facebook.com/STARTSmida/ , https://www.facebook.com/CSAtleticCluj/).
Localizarea zonei de Start/Sosire va fi publicată pe pagina web (atelticcluj.ro) sau pagina de facebook (https://www.facebook.com/STARTSmida/ , https://www.facebook.com/CSAtleticCluj/).