START SMIDA – 2020

 

START SMIDA
(Smida Trail, Adventure Run in Transylvania)

2020

Clubul Sportiv Atletic Cluj organizează evenimentul START SMIDA.  START SMIDA este o competiție de alergare montană care se desfășoară în Parcul Natural Apuseni, Transilvania. Scopul acestuia este sprijinirea unui stil de viață sănătos și activ al tuturor prin îmbinarea perfectă dintre sport, cultură și distracție. Astfel Clubul Sportiv Atletic Cluj și-a propus să îmbine mișcarea în aer liber, conceptul de “Sport & Fun”.

DATA SI LOCAȚIA

15-16 august 2020. Cătun Smida (Parcul Natural Apuseni), comuna Beliș,  jud. Cluj, România.
Start: Cătun Smida
Sosire: Cătun Smida

CONCURSURI

NOU! Campionat național de Master (înscrierile se vor face pe site-ul FRA –  www.fra.ro), vom reveni cu detalii.

Curse pentru adulți și copii.
Cursele sunt deschise tuturor doritorilor, respectând criteriile și condițiile impuse de organizator.

Smida Trail Run – 26 kmconsultaţi harta traseului

Toate categoriile de vârstă vor avea același start. Clasamentul va fi făcut pe grupe de vârstă (vezi regulament).

Adventure Run – 11 km consultaţi harta traseului

Toate categoriile de vârstă vor avea același start. Clasamentul va fi făcut pe grupe de vârstă (vezi regulament).

Logiscool Kids Run consultați harta traseului

Părintele sau tutorele legal va semna în numele copilului declarația pe propria răspundere și va ridica kitul de concurs.
Toate categoriile de vârstă vor avea același start. Clasamentul va fi făcut pe grupe de vârsta (vezi regulament).

Important!
Părinții, tutorii sau aparținătorii legali vor semna o declarație pe proprie răspundere privind calitatea de părinte, tutore sau aparținător legal și a faptului că respectivul copil are o stare de sănătate fizică și mintală care îi permite participarea la concurs.

NUMĂRUL MAXIM DE CONCURENȚI

Smida Trail Run – 26 km      se va stabili ulterior
Adventure Run – 11 km  se va stabili ulterior
Logiscool Kids Run se va stabili ulterior

* Aceste cifre pot suferi modificări, care vor fi anunțate online, în newsletter și pe rețelele sociale.

CONDIȚII DE PARTICIPARE

Fiecare concurent trebuie să îndeplinească condițiile de mai jos pentru a participa la concurs și pentru a primi kitul de concurs:

  1. Să aibă cel puțin 19 ani împliniți în ziua cursei pentru a participa la cursa Smida Trail Run. 
  2. Să aibă cel puțin 14 ani împliniți în ziua cursei pentru a participa la cursa Adventure Run. Concurenții cu vârsta sub 18 ani trebuie să aibă acordul scris al unui părinte, tutore sau aparținător legal.
  3. Să plătească taxa de participare la concurs și să facă dovada plății.
  4. Să prezinte un act de identitate pentru verificare atât la ridicarea kitului cât și la premiere. Pentru copii este obligatorie prezentarea unei copii după certificatul de naștere atât la ridicarea kitului cât și la premiere.
  5. Să își asume responsabilitatea pentru participarea sa la cursă prin semnarea unei declarații pe propria răspundere. Organizatorul nu este responsabil pentru niciun fel de accident sau pagubă pe care concurentul le-ar putea întâmpina în timpul competiției.
  6. La Logiscool Kids Run pot participa copiii care au minim 3 ani și maxim 13 ani împliniți.
  7. Organizatorii vor elimina din concurs, fără rambursarea sumelor plătite, orice persoană care nu respectă condițiile de participare și /sau regulamentul.

Urmărește-ne pe facebook: https://www.facebook.com/STARTSmida/

Locație eveniment

Cătun Smida (Parcul Natural Apuseni), comuna Beliș,  jud. Cluj, România.