Despre noi

[:ro]

Clubul Sportiv Atletic Cluj

Clubul Sportiv Atletic Cluj a luat fiintă în anul 2013 şi este coordonat de drd. Mihaela Botezan, recordmenă națională la 10.000 m, maratonistă, participantă la campionate mondiale și europene, precum şi la Olimpiada de la Atena din 2004

Viziune

Dorim să contribuim la realizarea unei Românii în care alergarea şi sportul vor transforma oamenii, ajutȃndu-i să-şi depăşească limitele fizice, mentale şi emotionale pentru a contribui la propria perfecţionare şi la indeplinirea obiectivelor comunităţii din care fac fiecare parte.

Promovăm un stil de viaţă sănătos şi activ, prin modelare individuală şi descoperirea de noi talente în sport. De asemenea, promovăm valorile transilvănene în tară.

OBIECTIVE. Click pentru mai multe informații.
OBIECTIVE

– Susţinerea şi pregătirea copiilor pentru sport;
– Selecţionarea şi pregătirea sportivilor cu aptitudini pentru performanţe sportive;
– Participarea la competiţii sportive;
– Organizarea de evenimente / demonstraţii sportive;
– Iniţierea şi/sau susţinerea unor programe educative pe teme legate de sport, alimentaţie, sanatate, etc;
– Organizarea de tabere tematice, cursuri teoretice şi practice;
– Cooptarea persoanelor interesate de voluntariat;
– Promovarea spiritului de fair-play pentru prevenirea oricăror manifestări violente;
– Susţinerea de cauze umanitare din domeniile social, educaţie, artă, mediu.

Aceste obiective sunt infăptuite prin pasiune pentru sport, spirit de echipă, respect pentru ceilalţi şi pentru natură, într-un absolut spirit de fair-play.

ISTORIC. Click pentru mai multe informații.
ISTORIC

Palmares

 1. Două (2) medalii la Campionatul National de Copii Bucuresti:
      2016 locul III - 300 m Băieţi;
      2017 locul II - 300 m Băieţi;
 2. Cinci (5) medalii la Maratonul Internaţional Cluj cu ştafeta feminină:
        - 3 loc I - 2016, 2014, 2013;
        - 2 locul II – 2017, 2015;
 3. Locul II la Viena Maraton cu ştafeta feminină - 2017

Evenimente trecute

 1. Trei edițiii “Hai la joacă de ziua ta” 2016,2017,2018;
 2. Smida Trail Adventure Run in Transilvania (START Smida) 2018
 3. Două editii “Survival challenge run” 2016,2017 (Someşeni, poligonul militar);
 4. Crosul “Aleargă-l pe Moş Crăciun”
 5. Campionatul National de semimaraton 2015;
 6. Crosul bucuriei 2014 

Contact

C.S. Atletic Cluj
str. Ṣesul de sus nr. 176, Floresti
CIF: 31506866
Cont:  RO66BTRL RONC RT02 0968 8801
Banca Transilvania[:en]

ATHLETIC SPORTS CLUB OF CLUJ

Atletic Sports Club of Cluj was founded in 2013 and is coordinated by PhDs Mihaela Botezan, national record athlet at 10,000 m, marathon player, participant in world and European championships, and at in the Athens 2004 Olympics

Vision

 • We want to contribute to the creation of a Romania in which the running and the sport will transform people, helping them to overcome their physical, mental and emotional boundaries in order to contribute to their own improvement and the fulfilment of the community objectives of each side.
 • We promote a healthy and active lifestyle through individual modelling and the discovery of new talents in sports.
 • We also promote Transylvanian values ​​in the country.

Objectives

 • Supporting and preparing children for sports;
 • Selection and training of athletes with skills for sports performance;
 • Participation in sports competitions;
 • Organization of sports events / demonstrations;
 • Initiating and / or supporting educational programs on topics related to sports, nutrition, health, etc.;
 • Initiating and / or supporting international cultural, educational, professional exchange programs on issues related to sports, nutrition, health, etc .;
 • Organizing thematic camps, theoretical and practical courses;
 • Co-opting people interested in volunteering;
 • Promoting fair play for the prevention of any violent manifestations;
 • Supporting humanitarian causes in the social, education, art, environment fields.

These goals are achieved by means of the passion for sport, team spirit, respect for others and for nature, in an absolute fair-play spirit.

Activity
At present, 40 children are trained under the close supervision of PhDs Botezan Mihaela. There were organized:

 1. The joy cross of 2014;
 2. Two editions "Come to play on your birthday" 2016, 2017;
 3. The Semi-marathon National Championship 2015;
 4. Two editions "Survival challenge run" 2016, 2017 (Someseni, military polygon);
 5. "Run with Santa Claus" Cross

Results obtained

 • Two (2) medals at the National Children's Championship Bucharest:
  2016 3rd place - 300 m Boys;
  2017 2nd place - 300 m Boys;
 • Five (5) medals at the Cluj International Marathon with Ladies' Relay:
  3 1st place - 2016, 2014, 2013;
  2 2nd place - 2017, 2015;
 • 3rd Place in Vienna Marathon with female relay - 2017

Contact
C.S. Atletic Cluj (Atletic Sports Club of Cluj)
176 Ṣesul de sus Street, Floresti, Cluj County, Romania
Sole Registration Code/tax Registration Code: 31506866
Account (IBAN):  RO66BTRL RONC RT02 0968 8801
Bank: Banca Transilvania, Cluj County, Romania[:]